Czym się zajmujemy.

Aleksander Sudoł CEB.COM.PL Charakterystyka Energetyczna Budynków wykonuje usługi audytu energetycznego, projektowanej charakterystyki energetycznej, świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej i przemysłowych.

Usługi Audytu

 • Audyt energetyczny

  Audyt energetyczny

  Oferujemy Państwu profesjonalny i rzetelny audyt energetyczny poprzez wnikliwą analizę wszystkich niezbędnych czynników wpływających na zużycie energii grzewczej i elektrycznej w domach jednorodzinnych, budynkach użyteczności publicznej i przedsiębiorstwie. Na etapie wstępnej analizy badamy stan aktualny w w audytowanym budynku. Dzięki niemu możliwe jest wskazanie słabych punktów oraz obszarów możliwych do poprawy. Każdy audyt energetyczny zakończony jest przygotowaniem propozycji działań związanych z poprawą efektywnego wykorzystania energii cieplnej i elektrycznej.

Usługi charakterystyki energetycznej

 • Projektowana charakterystyka energetyczna

  Projektowana charakterystyka energetyczna

  Dokument projektowanej charakterystyki energetycznej wykonuje się przy projektowaniu budynku (przed wybudowaniem lub gdy budynek istniejący podlega przebudowie lub nadbudowie) w celu ustalenia optymalnych rozwiązań dla nowo projektowanego budynku aby spełniał wymagania techniczne (energetyczne) na aktualny rok wykonywania projektu.np. WT 2017 lub WT 2021. Projektowaną charakterystykę energetyczną wraz z projektem architektonicznym składa się do nadzoru budowlanego aby uzyskać pozwolenie na budowę.

 • Świadectwo charakterystyki energetycznej

  Świadectwo charakterystyki energetycznej

  Świadectwo charakterystyki energetycznej jest to dokument, który określa wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb związanych z użytkowaniem budynku lub lokalu, czyli energii na potrzeby ogrzewania, przygotowania ciepłej wody, wentylacji i klimatyzacji, a w przypadku budynków użyteczności publicznej również oświetlenia. Dokument świadectwa charakterystyki energetycznej wykonuje się aby ocenić budynek (lokal) istniejący. Jest to dokument certyfikujący klasę energetyczną budynku (lokalu). Świadectwa energetyczne mają duży wpływ na ceny sprzedawanych nieruchomości.

Projektujemy

W celu ustalenia optymalnych rozwiązań dla nowo projektowanych budynków aby spełniały wymagania energetyczne.

Przeczytaj więcej

Certyfikujemy

Aby ocenić i określić klasę energetyczną budynku.

Przeczytaj więcej

Audytujemy i proponujemy wdrożenia

Badamy aktualny stan budynku, przedsiębiorstwa i proponujemy działania z poprawą efektywnego wykorzystania energii cieplnej i elektrycznej.

Przeczytaj więcej